Corona Lock-down info

Vanwege de Corona lockdown mogen we als buurthuis niet op reguliere wijze open. Sociaal verkeer moet immers tot een minimum beperkt blijven. Voor nu: HOU VOL! Blijf zoveel mogelijk thuis, houdt u aan de regels, en blijf gezond!

We hopen u allen snel weer terug te zien.

Team Huis op Hemert