Corona Lock-down info

Vanwege de Corona lockdown mogen we als buurthuis niet op reguliere wijze open. Sociaal verkeer moet immers tot een minimum beperkt blijven. Voor nu: HOU VOL! Blijf zoveel mogelijk thuis, …