Vaste activiteiten en sporten

Op deze pagina vindt u een overzicht van de vaste activiteiten die worden georganiseerd in Huis op Hemert. Heeft u vragen over de activiteit? Dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon.

Hapkido
Elke maandagavond met uitzondering van schoolvakanties van 18.30 – 19.30. Heb je zin om aan te sluiten? Neem dan contact op met de contactpersoon.
martin@hapkidobond.nl

Badminton
Elke maandagavond met uitzondering van schoolvakanties van 19.30 – 20.30. Heb je zin om aan te sluiten? Neem dan contact op met de contactpersoon.
albertyzeve@live.nl

Volleybal
Elke maandagavond met uitzondering van schoolvakanties van 20.30 – 22.00. Heb je zin om aan te sluiten? Neem dan contact op met de contactpersoon.
water835@planet.nl

Haak- en breiclub
Elke week van 20.00 – 22.00 op maandagavond komen wij samen om gezellig te haken en breien. Deze avond is vrij toegankelijk dus sluit vooral aan!
Activiteitenhoh@gmail.om

Pilates
Maandagavond van 20.00 – 21.00, woensdagavond van 19.00 – 20.00 en van 20.00 – 21.00. Heb je zin om aan te sluiten? Neem dan contact op met de contactpersoon.
pilates.annapura@gmail.com

Ouderengym
Elke woensdagochtend van 09.00 – 10.00. Heb je zin om aan te sluiten? Neem dan contact op met de contactpersoon.

Biljartvereniging de Batavieren
Alleen toegankelijk voor leden. Op woensdagavond van 20.00 – 23.00 in competitieverband. Heb je zin om aan te sluiten? Neem dan contact op met de contactpersoon.
lisetteholtland@icloud.com

Recreatief biljarten
Elke dinsdagavond van 20.00 – 22.30 is er biljarten in onderling competitie verband. Dit is een vaste club. Heeft u interesse om ook te biljarten in vaste club? Dan is er een mogelijkheid om op donderdagavond een extra biljartmoment in te voeren bij voldoende interesse. Wilt u zich hierbij aansluiten? Neem dan contact op met en meld je aan bij de contactpersoon.
scheurwaterwj41@solcon.nl

Vrij biljarten
Elke donderdagmiddag is er van 14.00 – 16.00 de mogelijkheid om gebruik te maken van de biljarttafel. Dit is vrij toegankelijk.
scheurwaterwj41@solcon.nl

Streetdance
Elke vrijdag met uitzondering van de schoolvakanties van 15.30 – 18.30. Heb je zin om aan te sluiten? Neem dan contact op met de contactpersoon.
info@agosport.nl

Koersbal
Voor iedereen vrij toegankelijk op maandagmiddag van 14.00 – 16.00. Heb je zin om aan te sluiten? Data zijn te vinden op de website en aangeplakt in Huis Ophemert (oneven weken).
Activiteitenhoh@gmail.om

Kookclub de Lekkerbekjes
Een keer per twee maanden op donderdag bereiden we een lekkere maaltijd en leren we kinderen koken van 15.00 – 17.00. Wilt u uw kind aanmelden? Neem dan contact op met de contactpersoon.
moniquehellingerwerf@gmail.com

Restaurette
Elke derde woensdagochtend van de maand kunnen ouderen gezellig met elkaar eten van 10.00 – 14.00. Heb je zin om aan te sluiten? Neem dan contact op en meld u aan bij de contactpersoon.
hvanoord@welzijnwestbetuwe.nl

Koffieochtend
Elke derde donderdag van avond komen wij gezellig bij elkaar om een bakje koffie te drinken, wat lekkers te nuttigen en gezellig te kletsen. Dit is vrije inloop en van 10.00 – 12.00.
hvanoord@welzijnwestbetuwe.nl

Vrouwen van Nu
Elke laatste maandag van de maand van 19.00 – 21.30. Heb je zin om aan te sluiten? Neem dan contact op met de contactpersoon.
vrouwenvannuophemert@gmail.com

STMR
0900-8433
wverweij@stmr.nl

Top4Kids
Elke werkdag van 07.00 – 18.00. Op woensdag van 07.00 – 12.30. Wilt u uw kind aanmelden? Neem dan contact op met de contactpersoon.
info@kdv-top4kids.nl / 0344-608903

Bibliotheek Rivierenland
Woensdag van 14.00 – 17.00 en donderdag van 18.30 – 19.30
inge.dehaas@bibliotheekrivierenland.nl / 0344 – 63 99 40

Dagopvang ouderen
Elke dinsdag en donderdag van 09.00 – 15.30. Heb je zin om aan te sluiten? Neem dan contact op met de contactpersoon.
szrdagverzorginghuisophemert@szr.nl

Hulppunt West Betuwe
Hulppunt West Betuwe is een verlengde vanuit de gemeente die klaar staat om inwoners te begeleiden met allerhande zaken. Bijvoorbeeld; het invullen van formulieren of het hebben van vragen over gemeentekwesties.
Dit is vrije inloop. Hulppunt West Betuwe is elke donderdag, om de 14 dagen, van 09.00 – 11.00. Data kunt u vinden in de agenda van de website.
hvanoord@welzijnwestbetuwe.nl

Café Met
Op deze avond is het café geopend en kunnen er spelletjes worden gespeeld, er kan worden gedart en worden gebiljart. Voor iedereen vrij toegankelijk op vrijdagavond van 20.00 – 01.00. Heb je zin om aan te sluiten? Data zijn te vinden op de website en aangeplakt bij Huis Ophemert.
activiteitenhoh@gmail.com

Klaverjassen
Elke vrijdagavond, in combinatie met Café Met, komen we samen om te klaverjassen. Heb je zin om aan te sluiten? Neem dan contact op en meld u aan bij de contactpersoon.
activiteiten@hoh.gmail.com

Schoolgym
Elke maandag van 8.30 – 12.00 met uitzondering van schoolvakanties. Dit is alleen voor de leerlingen van de Prins-Willem Alexander school.
info@pwaophemert.nl

Aquarelclub
Elke dinsdagochtend maken wij mooie aquarellen van 09.00 – 12.00. Dit zijn 10 lessen op inschrijving. Heb je zin om aan te sluiten? Neem dan contact op met de contactpersoon.
hvanoord@welzijnwestbetuwe.nl

Voetbal
Voetbalvereniging VV Ophemert maakt op aanvraag gebruik van de gymzaal van Huis Ophemert.
info@vvophemert.nl